Label Sawu

Label: Sawu

Asal Usul Nenek Moyang dalam Tradisi Lisan Masyarakat Maritim di Kawasan...

Tradisi lisan sebagai fakta kemasyarakatan maupun sebagai khasanah budaya dapat dijadikan pokok kajian oleh berbagai disiplin ilmu. Kandungan mengenai peristiwa yang terjadi dalam kebudayaan...