Prasasti Hantang anugrah jasa dan kesetiaan

0
279

PRASASTI HANTANG
Bahan: Batu
Asal: Ngantang, Malang, Jawa Timur
Bahasa: Jawa Kuno
Periode: 1057 Saka (1135 Masehi)

Prasasti Hantang memiliki ukuran tinggi 155 cm, lebar bawah 69 cm, tebal 31 cm, lebar alas 105 cm dan tinggi alas 20 cm. Pada permukaan prasasti ini terdapat tanda lancana Narasimha. Narasimha tersebut digambarkan berdiri namun bagian wajahnya sudah tidak jelas dan lancana itu diapit oleh kata “pangjalu” di sebelah kiri dan “jayati” di sebelah kanan yang keduanya ditulis dalam bahasa Jawa Kuno.

Prasasti Hantang berisi tentang keputusan Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya di tahun 1057 Saka untuk memberikan anugerah tambahan kepada penduduk Desa Hantang dan sekitarnya karena jasa mereka membantu sang raja pada saat perebutan kekuasaan dan juga karena kesetiaan mereka mempersembahkan bukti cancu tan pamusuh dan cancu ragadaha. Adapun anugerah utama telah diterima sebelumnya dari Sang Lumah ri Gajapada dan Sang Lumah ri Nagapuspa yang ditulis di atas lontar.

Anugerah Sang Lumah ri Gajapada, antara lain pemberian kebebasan bagi penduduk Desa Hantang dan sekitarnya atas segala pungutan-pungutan pajak dan pekerjaan untuk raja (buat haji), boleh mengambil orang bungkuk, orang cebol, orang kembar. Tiga jenis orang ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi penduduk Desa Hantang dan sekitarnya karena mereka dianggap memiliki kekuatan gaib seperti pusaka-pusaka keraton yang dapat mengukuhkan kedudukan penguasa.

Artikel terkait :
https://munas.kemdikbud.go.id/mw/index.php?title=Prasasti_Hantang_D.9
https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/berkalaarkeologi/article/view/39
http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20156627.pdf
https://historia.id/kuno/articles/akar-perlawanan-ken-angrok-DAoMe

Sumber:
Trigangga, dkk. Prasasti Batu: Pembacaan Ulang dan Alih Aksara Jilid II. Jakarta: Museum Nasional, 2019